De pædagogiske læreplaner

I lovgrundlaget for dagtilbud er det fastlagt, at der skal arbejdes med følgende seks læreplanstemaer:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Barnets sociale kompetencer
  3. 3. Barnets sproglige udvikling
  4. 4. Krop og bevægelse
  5. 5. Natur og naturfænomener
  6. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

I Tryllefløjten arbejder vi med de 6 læreplanstemaer som en integreret del af hverdagen.

Når vi har et forløb med ét læringstema, er det med specielt fokus på dette tema. Men i praksis vil vi komme i berøring med alle seks temaer i et forløb. Eksempelvis, når vi arbejder med naturen, får børnene ikke blot et større kendskab til dette tema. Udover det får børnene automatisk også udviklet deres sprog, motorik, alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer.

I vinter halvåret 2015/16 vil vi have særligt fokus på følgende læreplanstemaet “Natur og Naturfænomener”. Der er i den forbindelse udarbejdet en fælles målbeskrivelse for de to børnegrupper (Målbeskrivelsen beskriver overordnede mål for perioden, børnegruppens sammensætning og interesser, fysiske rammer. Konkret mål, metoder, tiltag og evaluering for forløbet. Evaluering af målbeskrivelserne benyttes internt til justering af læreplanen. Målbeskrivelserne bliver lagt ud på vores hjemmeside samt på vores forældreforum (www.igroups.dk), som en del af dokumentationen for arbejdet med læreplanerne.

Tilbage til toppen

børnehuset tryllefløjten pedagogisk3

Læringsforståelse

Arbejdet med læreplanerne bygger på følgende læringsforståelse:

Læring har ikke noget start og sluttidspunkt, men foregår hele tiden som en dynamisk proces i samspillet mellem børn og voksne, og imellem børn. Vi ser det som en forudsætning for læring og udvikling, at barnet møder omsorgsfulde, nærværende og imødekommende voksne, som barnet har mulighed for at knytte sig til, således at denne trygge tilknytning kan skabe fundamentet for nysgerrighed og dermed læring.

Tilbage til toppen

Barnets personlige alsidige udvikling

Det er vigtigt for os, at børn støttes i at udvikle en positiv selvopfattelse og tillid til andre mennesker. De skal også støttes i at udvikle nysgerrighed, selvbeherskelse, udholdenhed og en evne til at motivere sig selv. Børn skal støttes i at udvikle identitet.

Tilbage til toppen

Sociale kompetencer

Det er vores holdning at alle børn er lige vigtige i det daglige fællesskabet. Vi lægger vægt på at udvikle relationerne mellem børnene og mellem børn og voksne. Respekt og anerkendelse er nøgleord i vores dagligdag.

Tilbage til toppen

Sproglige kompetencer

Vi ser sprogarbejdet i vores institution som vigtigt for at kunne sætte ord på vores tanker, følelser og handlinger. Vi lægger vægt på at børnene kan fortælle/ genfortælle, lytte og forstå. Vi har fokus på hvad kropssproget betyder i vores kommunikation med hinanden.

Tilbage til toppen

børnehuset tryllefløjten pedagogisk5

Krop og bevægelse

Vi er alle fysisk tilstede via vores kroppe, kroppen er udgangspunkt for læring og forståelse af os selv. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelse, tror vi på at vi lægger grundlaget for såvel fysisk som psykisk sundhed.

Tilbage til toppen

Natur og naturfænomener

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene får mulighed for at opleve glæden ved at opholde sig i naturen. For os er det vigtigt, at børn udvikler respekt for alt levende, og at de får mulighed for at forholde sig til at passe på naturen, ressourceforbrug og bæredygtighed.

Tilbage til toppen

Kultur og kulturelle udtryksformer

Som en del af ens dannelse synes vi, at det er vigtigt at kende til dansk kultur, med traditioner, kunst, det danske køkken osv. Men vi skal også lærer andre kulturer at kende for at opnå et nuanceret syn. Kunst er ikke kun noget vi ser på, men også noget vi skaber, og det er vigtigt at kende til hvilke materialer, vi kan bruge til at skabe kunst, gerne fra den natur, der omgiver os. Kulturoplevelser såsom sang, musik, teater og film har også betydning for ens dannelse.

Få inspiration omkring sund og ernærende kost her:

Rumlerikkerne

Alt om kost

Frugtfest

Kylling i cola

Sundhedsstyrelsen

Tilbage til toppen