Børnehaven Brumbasserne


Børnehaven Brumbasserne er for børn 3-6 år. Her er det godt at være lille – og vi er fri for mobberi! Vi har blandt andet implementeret førstehjælp for børn og førskole gruppe, for at paratgøre børnene til at starte i skole. Vi har stort fokus på at børnene indgår i social relationer, og vi sørger for at lære børnene om empati og omsorg. Læs mere herunder.

Børnehuset Tryllefløjten pige2
Børnehuset Tryllefløjten dreng

Hverdagen

Hverdagen i store træk

 • Kl 07-08

  Kl. 07.00- 08:00 Leg og hygge, samt mulighed for at spise morgenmad

 • Kl 07:15-09:30

  Leg efter eget valg.

 • Kl 09:30-10:45

  Planlagte læringsaktiviteter,samt aktiviteter efter vores ugeplan.

  Ugeplan for børnehaven, Vinter2016:
  Mandag: i skoven eller naturkreative
  Tirsdag: førskolegruppe og rim og remser forløb for de 3-4årige
  Onsdag: kreativ dag
  Torsdag: ”fri for mobberi” børnemøde
  Fredag: kreativdag og hold i børnebiffen

  Ture ud af huset kan foregå på alle dage.

 • Kl 10:45-11:15

  Samlingsstund hvor vi synger, læser og snakker.

 • Kl 11:15-12:15

  Vi spiser madpakker.

 • Kl 14:15

  Vi spiser frugt og eftermiddagsmad.

Årets gang

I Tryllefløjten har vi traditioner, som vi gentager hvert år. Vi har traditioner der giver mening for os, og som vi syntes er sjove, lærerige og hyggelige. Bl.a.  børnehavens fødselsdag, bedsteforældredag, fastelavn med tøndeslagning, kunstprojekt med fernisering, påskeharen kommer med påskeæg, sommerfest, jule hygge, med klippe klistre aften for alle, førskolebørnene går Lucia optog og vi spiser fælles morgenmad i institutionen og vi holder julefrokost for børnene.

Årshjul – generelt for året

UGENTLIGT

Har ugeskema vi følger herunder ”Fri for mobberi ”børnemøde”. Tur i skoven for at følge årstiderne og for motion.

MÅNEDLIGT

Maddag, enten som smørselvdag eller ud fra årets traditioner. Tur i ”Børnebif” på Cinemateket, holdopdelte ture.

JANUAR

1Naturforløb: Ud i vinternaturen, håber på sne til kælketure osv.

Rim og remser forløb for 3-4 årige hver tirsdag ind til maj

Ugentlig Skolegruppe: lyt, lær og læs. Fortæl om din yndlingsbog. Lav en bog om bogen, arbejde med bogen.

Bamseven kommer og giver alle børn, deres egen bamseven fra konceptet ”Fri for mobberi”

FEBRUAR

2Naturforløb: Lave masker af natur materialer til fastelavn.

Fastelavn: Hvor vi laver fastelavnsris og Hvor vi, traditionen tro, alle kommer udklædt og slår katten af tønden.

Skolernes vinterferie

Ugentlig Skolegruppe: rim og remser

Rim og remser forløb for 3-4 årige hver tirsdag ind til maj

MARTS

3Naturforløb: Tur i skoven og lave bål. Have tegneblok med i skoven for at tegne træerne. Snak om deres forskellighed. Se efter det begyndende forår.

Påske: lave påskepynt, trille påskeæg på bakken, påskefrokost.

Ugentlig Skolegruppe: skole som i gamle dage. Tur til nationalmuseet eller arbejdermuseet.

Rim og remser forløb for 3-4årige hver tirsdag ind til maj

De 3-4 årige På Zoologisk museum

APRIL

4Starte ”Fra jord til bord” ved at plante frø i potter osv.

Naturforløb: På bondegårds tur foråret 2016, inden har vi mindre tema om dyrelivet på en bondegård

Ugentlig skolegruppe: Trafikforløb, Male selvportræt i akvarel – Måles og vejes

Afslutter skolegruppen med overnatning i børnehaven.

Rim og remser forløb for 3-4årige hver tirsdag ind til maj

MAJ

5Vi gentager kostforløb med Rumlerikkerne, som var en stor succes i 2014. Vi afslutter forløbet med idrætsdag.

Forældremøde

JUNI

6De forspirede planter fra” jord til bord” plantes ud i drivhuset og i bedene på legepladsen

Bedsteforældredag hvor de kommer med blomst/plante, som de sætter sammen med børnene.

Sommerfest d. 16 juni med boder og Cirkus

Sankt hans med bål på legepladsen. Hvor heksen futtes til bloksbjerg.

JULI

7Sommerferie periode.

Fokus på leg og læring på legepladsen

Ture ud af huset til steder som frilandsmuseet, hvor der er sommerteater, Vedbækhavn, Naturlegepladsen, nærliggende skov osv.

AUGUST

8Sommerferie periode.

Fokus på leg og læring på legepladsen

Ture ud af huset til steder som frilandsmuseet, hvor der er sommerteater, Vedbækhavn, Naturlegepladsen, nærliggende skov osv.

Slutning af August: forbereder og øver cirkus til vores årlige sommerfest  i september.

SEPTEMBER

9Efter sommerfesten starter vi kunstforløb for hele børnegruppen. Med museums besøg og afsluttende fernisering. Her udarbejdes en handleplan for perioden.

OKTOBER

10Fernisering for kunstforløb fredag d.14. oktober, inden efterårsferien.

Forældresamtaler i slutningen af oktober.

Starter nyt læreplanstema forløb for vinter halvåret 2016/17. Temaet bliver Sprog og målbeskrivelsen for perioden kommer sidst i oktober.

Starter ugentlig skolegruppe

NOVEMBER

11Starter Julegaver

Vi går i skoven og fælder juletræ lige inden Juleklip

Juleklippe/klisterdag sidste torsdag i november

DECEMBER

12Fortsætter med at lave julegaver

Ugentlig skolegruppe

Julemanden flytter ind i Drivhuset

Kirkegudstjeneste i Nærum kirke med Luciaoptog og Krybespil

Lucia morgen i Børnehaven, hvor førskolebørnene går Lucia optog for os andre. Der serveres morgenmad, til de morgenfriske.

Førstehjælp for børn

Vi lægger stor vægt på at styrke omsorgskulturen blandt børnene. En gang om året, er de 4-6 årige på kursus i ”Falck førstehjælp for børn”. Børnene får kendskab til de mest almindelige ulykker i hverdagen, og hvordan man passer på sig selv og hinanden. Hvis børn ved, hvordan de skal hjælpe, når der sker et uheld, styrker det deres fællesskab og indbyrdes relationer

De lærer bl.a. på kursus om:

•Kroppens anatomi

•Sikkerhed og forebyggelse af ulykker

•Førstehjælpens 4 hovedpunkter

•Sideleje

•Almindelig førstehjælp

•At ringe efter hjælp

Samtidig får børnene konkrete værktøjer, som de kan bruge til at hjælpe hinanden. De lærer f.eks. at rense sår og sætte plaster på, og når en kammerat er ked af det kan de give et ”krammeplaster” for at vise omsorg.

Børnebogen Sofus – Lær at hjælpe

Alle børn får deres egen børnebog ” Sofus – Lær at hjælpe”. Bogen fortæller om emner som kroppens opbygning og funktioner, førstehjælp, sikkerhed i hjemmet, brand- og badesikkerhed. Bogen henvender sig til de 3-9 årige, og er skrevet på børnenes præmisser.

Diplom

Et bevis til alle deltagende børn på, at de har gennemført kurset, og er i stand til at yde førstehjælp og omsorg.

Vores erfaring efter et kursus er, at børnenes handlekraft når der sker uheld, er øget, ligesom vi kan se at deres fællesskab og indbyrdes relationer, empati, at de er rigtig gode til at omsætte førstehjælpskurserne til omsorg.

Som afslutning på forløbet besøger vi brandstationen, hvilke er en meget stor oplevelse for børnene.

Tilbage til toppen

Målbeskrivelse for børnehaven vinter halvåret 2015/16

Overordnede læringstema for perioden: Natur og Naturfænomener

Mål:

At børnene kender og respekterer naturen og kender til naturfænomener

At børnene kender til grundformer og grundfarver

At børnene lærer om danske dyr og planter

At børnene lærer om bæredygtighed

At børnene kender til årstiderne, vejrformer og vejrfænomener

At børnene lærer, at man kan bruge naturen i forskellige sammenhænge( fx kunst, motion etc.)

Børnehuset Tryllefløjten fisk
Børnehuset Tryllefløjten pige

Børnegruppen lige nu:

Tryllefløjten har en børnegruppe i alderen 3-6 år. Fordeling? drenge og piger.

På grund af den store aldersspredning har vi valgt at tænke dem ind i aldersgrupper. De mindste, mellemgruppen og de store.

Hvad optager børnene lige nu

Børnegruppen generelt har fokus på legen og legetøjet.

De mindste:

De leger begyndende rolle og fantasilege med hinanden og er ved at skabe venskaber. Drengene er til biler, Lego og magneter. Udenfor er de til Sandkasselege med biler, cykler, gynger og benytter klatrestativet. Pigerne er meget optaget af rolleleg vil gerne tegne og er til dukkehus, my little ponyog lign. de synger gerne og leger også med puslespil og perler. udenfor er det rollelege i sandkassenog Legehus, samt gynger. Skal nogle gange støttes i legen.

Mellemgruppen:

Denne gruppe leger rolle lege, og invitere andre med i legen. Inde, fortrækker de at være i legerummet, danserummet eller dukkekrogen.

Både piger og drenge er til Lego, borge, puslespil/spil, dyrog my little pony. Særligt pigerne klipper og tegner meget. På legepladsen er de mest til sandkasse leg, legehuset ogfangelege samt klatrer gerne i træer. Skal ikke hjælpes i legen, men skal begyndende vejledes i at løse konflikter.

De store:

Leger gerne rollelege og øver sig i at positionere sig i forhold til hinanden. Pigerne er optaget af, perler, puslespil og at tegne/skrive. De er gerne i puderummet. Drengene er  til fysiske aktiviteter. De er optaget af spil og puslespil, lego samt konstruktionslege såsom plus-pluser,magneter byggeklodser osv.

Udenfor leger de ofte rollelege i træerne, de har fangeleg og de er gerne ved gyngerne, samt cykler. Isandkassen bygger de en verden op, såsom vulkaner, floder vejbaner osv.

Tilbage til toppen

Udviklingsmæssigt på nuværende tidspunkt

Sprogligt:

Gruppen er generelt sprogligt aldersvarendeBørnene kan lide at få læst historier og vil gerne fortælle. Der er enkelte med udtale vanskeligheder samt tosprogede børn.

Ved samling øver vi at de skal fortælle og lytte,samt vente på tur. Vi træner sprog og ordforråd, ved at gentage det børnene siger samt til samling træne begreber såsom: foran, bagved, ved siden af osv.Til samling synger vi gerne og siger rim og remser.

Motorisk:

Børnene i gruppen er generelt grovmotorisk aldersvarende. De er glade for bevægelseslege både ude og inde. Vi øver det finmotoriske med at lære at klippe, holde rigtigt på en blyant, lave perler og lign.

Følelsesmæssigt:

Børnene er meget interesseret i og nysgerrig på nye tiltag og projekter.

De er generelt rigtig gode til at sætte ord på egne følelser, og vil gerne drage omsorg for hinanden.

Vi oplever at det, at vi arbejder med fri for mobberi konceptet gør en positiv forskel.

Socialt:

Børnene er generelt begyndende omkring udvikling af sociale kompetencer. De vil gerne danne venskaber, de forsøger at løse konflikter og vil gerne udvise omsorg for hinanden. De kan til tider have svært ved at svare hinanden, at lytte og vente. Vi øver at være en del af fællesskabet, byde ind i legen. Vi øver at lære hvornår er det ”drille for sjov” og ”drille for alvor”. Vi forsøger at sætte ord på hvordan man kan være en god kammerat.

Hvilke Fysiske rammer er der til rådighed

Stuen, husets mange små rum såsom danse-rummet, dukkekrog, værksted.

legepladsen, skoven tæt på, store grønne arealer lige uden for døren, med fodboldbane og kælkebakke, tæt på offentlig transport til nye oplevelse.

Børnehuset Tryllefløjten jojo
Børnehuset Tryllefløjten pindebørn

Hvilke mål er der inden for den gældende periode

Vi vil konkret gerne opnå, at børnene får mulighed for at opleve glæden ved at opholde sig i naturen.

Målet er at børnene udvikler respekt for alt levende, og at de får mulighed for – i børnehøjde – at forholde sig til at passe på naturen, ressourceforbrug og bæredygtighed.

Målet er at børnene får en oplevelse af naturen som et ekstra legerum.

Hvad vil vi se for at vores mål er indfriet

At børnene giver udtryk for at de gerne vil en tur i skoven

At børnene udviser en bevidsthed om hvordan man begår sig i naturen, fx ikke efterlader madpapir!

At børnene som noget naturligt er opmærksomme på ressourcespil såsom papir og vandforbrug.

At børnene kan genkende forskellige vejrfænomener.

At børnene har en ide om hvordan vi kan bruge naturen kreativt

At børnene udviser et begyndende kendskab til danske dyr og dansk natur.

Tilbage til toppen

Tiltag:

November/December:

Samler blade ind til at dekorere vinduet i garderoben som en skovbund med skolopender, bænkebider osv. Træer med bark og grene, sommerfugle myg osv.

Benytte naturmaterialer i vores julepynt

Januar:

Ud og samle skræl, der samles og laves til et stort billede.

Prøver selv at lave papir. På biblioteket for at hente materiale om hvordan træer bliver til papir.

Februar:

Lave masker af natur materialer til fastelavn.

På Zoologisk museum og/eller Jagt og skovmuseet

Marts:

Tur i skoven og lave bål

Have tegneblok med i skoven til at tegne træerne. Snak om deres forskellighed. Se efter det begyndende forår.

April:

Starte ”Fra jord til bord” ved at plante frø i potter osv.

På bondegårdstur foråret 2016, inden har vi mindre tema om dyrelivet på en bondegård.

Løbende:

Øver årstiderne og vejret i dag.

Taler om hvilke dyr der lever i den danske natur.

Finder insekter i skoven og tage dem med hjem i forstørrelsesglas, for at lære mere om dem.

Dokumentation

Daglig dialog med forældrene via snak,

Skrive i dagbog og billede materiale

materiale udfærdiget af børnene

Månedsplan med nyt

Evaluering

Løbende evaluering en gang om måneden for at have fokus på at opnå de enkelte mål.

Overordnet evaluering af forløbet i foråret 2016. Samt refleksion til næste målbeskrivelse.

Børnehuset Tryllefløjten giraf

Kostpolitik for Tryllefløjtens børnehave

Vores børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid i børnehaven, og derfor er det vigtigt, at den mad, de får der, er sund og varieret og dækker deres energi- og næringsbehov. Med sund og varieret kost mener vi ”De 10 kostråd”, som er den officielle anbefaling i Danmark (se næste side).

Formål

Formålet med børnehavens kostpolitik er:

At sikre at børnehaven medvirker til at børnene får en sund og varieret kost

At forældre, der har børn i børnehaven får information omkring kosten i børnehaven.

Generelt

Børnene samles til to måltider om dagen: frokost og eftermiddagsmåltid. Derudover tilbydes der morgenmad fra kl. 7:00 til kl. 8:00.

En gang om måneden har vi maddag, hvor vi sammen med børnene tilbereder måltidet. Som regel er det smørselv dag, hvor børnene hver især har pålæg med som de godt kan lide. Derudover er har vi årstids bestemte maddage.

Der serveres ikke andre måltider af personalet i løbet af dagen. Hvis børnene bliver sultne på andre tidspunkter, kan de tage mad fra deres madpakker i køleskabet.

Dagen igennem har børnene let adgang til at drikke vand fra hanen, og de har krus til rådighed.

Morgenmad

Til morgenmad tilbyder vi blandt andet grød, havregryn, rosiner, frugt, ost smør, brød, gerne hjemmebagt. Vi spiser sammen med vuggestuebørnene.

Frokosten

Til frokost spiser børnene normalt deres medbragte madpakker. Forældrene bestemmer selv hvad der skal være i madpakken, men vi opfordrer til, at der ikke findes sukkerholdige fødevarer i madpakken, både for sundhedens og de andre børns skyld.

Ca. en gang om måneden er der maddag i børnehaven. Her deltager nogle af børnene i at lave mad til frokosten. Personalet tilstræber at lave et sundt måltid der følger De 10 kostråd.

Til frokosten serveres vand.

Eftermiddagsmåltidet

Dette består som hovedregel af økologisk frugt kombineret med rugbrød eller hjemmebagt groft brød.

Til eftermiddagsmåltidet serveres økologisk minimælk og vand.

Ved fødselsdage og andre særlige lejligheder

Når børnene holder fødselsdag i børnehaven eller når vi inviteres hjem til fødselsdage opfordrer vi til, at forældrene tænker i sunde baner ved planlægningen, og at det der bydes på, skal nydes til fødselsdagen. Dvs. at børnene ikke får slikposer og andet med hjem til institutionen.

Ved festlige børnehavearrangementer som f.eks. julehygge og fastelavn vil der være mulighed for at der serveres sukkerholdige fødevarer som f.eks. kage, eller fastelavnsboller.

De 10 nye kostråd

 • Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
 • Spis frugt og mange grøntsager
 • Spis mere fisk
 • Vælg fuldkorn
 • Vælg magert kød og kødpålæg
 • Vælg magre mejeriprodukter
 • Spis mindre mættet fedt
 • Spis mad med mindre salt
 • Spis mindre sukker
 • Drik vand

Tilbage til toppen

Børnehuset Tryllefløjten fri for mobberi

Sprogvurdering

Pr. 1.10.15 skal alle børn i alderen 3 – 3,4 år sprogvurderes i Rudersdal kommune. Resultatet af en sprogvurdering kan vise, at:

Barnet har behov for en generel sprogindsats, som varetages af en af barnets primærpædagoger

Barnet har behov for en fokuseret sprogindsats, som varetages af en af barnets primærpædagoger

Barnet har behov for en særlig sprogindsats, som varetages af en logopæd.

Vi samarbejder med den tilknyttede logopædagog om det sproglige arbejde og har sproglige materiale, vi kan arbejde ud fra. Vi benytter også TRAS- skemaet [1] og andre arbejdsredskaber i udredning og arbejdet med sprog.

Tilbage til toppen