December brev :)

Kære forældre.

Så rammer vi december i morgen, hvilket er noget vi ser frem til hvert år. December er simpelthen så hyggelig en måned, hvor der også er en masse fine traditioner her i Tryllefløjten. Som i selvfølgelig nok kan regne ud, vil der være ting som vi ikke kan holde i år pga. corona – men vi har prøvet at se på muligheder frem for begrænsninger, og så går det nok det hele alligevel 🙂

En tradition vi og især skolebørnene er meget glade for er Lucia, og det holder vi jo selvfølgelig også i år – bare udenfor på parkeringspladsen i stedet. Lucia optoget vil gå torsdag d. 10/12 kl. 7.15 og igen kl. 7.45, så vær her gerne lidt før, så vi alle er klar til at heppe på det meget stolte og dygtige luciaoptog. Vi vil på forhånd have inddelt parkeringspladsen i nogle zoner, hvor i kan stå, så vi derfor overholder begrænsninger på antal og afstand. Her må i alle selvfølgelig meget gerne være lidt behjælpsomme. Forældre fra bestyrelsen vil medbringe te og kaffe, så i bedes derfor alle have en kaffe/te kop med, hvis dette har interesse. Vi vil her i Tryllefløjten have smurt nogle boller på forhånd.

På torsdag d. 3. december vil hele personalegruppen og alle børn i Tryllefløjten om formiddagen gå i samlet flok op i skoven, for at hente vores juletræ. Vi vil lave et lille bål, hvor børnene kan få en kop kakao og synge nogle julesange. Alle børn bedes derfor senest være her kl. 9.00 på torsdag. Til denne dag skal alle børn meget gerne medbringe en nissehue 🙂

Derudover får vi den 16. december muligvis besøg af en hemmelig gæst som tit dukker op til jul – hvem mon det kan være??

I december har vi især fokus på det gode danske ord – hygge. Vi og børnene skal bare lave en masse dejlige aktiviteter såsom juleklip og julebag, og ellers bare have en dejlig og rolig december. I december måned holder skolegruppen desuden pause, så de også kan være med til alle aktiviteterne. Børnene vil muligvis også snakke lidt om nogle hemmelige julegaver, så dem må i ikke spørge for meget ind til 🙂

I børnehaven er der jo også en tradition med julehjerter, som nogle af jer nok allerede har set hænger så fint foran køkkenet. Der vil hver dag i december blive trukket navne op af en nissehue, og børnene kan så på skift vælge et hjerte.

I børnehaven skal vi også byde velkommen til to “nye” børn, Emilia og Silas rykker nemlig op fra vuggestuen. Derudover skal vi byde velkommen til en helt ny familie i Tryllefløjten – Olivija på 11 måneder starter nemlig i vuggestuen.

Yderligere er børnehaven startet på et nyt tiltag når de har Fri for Mobberi. De har nemlig introduceret “den varme stol” for børnene. Det går ud på, at børnene på skift kommer ind og sidde på en stol i midten af en rundkreds, hvor de andre børn på skift fortæller hvad de synes det pågældende barn er god til. Fx kan de fortælle at barnet er en god kammerat, eller at de er gode til at dele legetøj osv. Det er noget børnenes selvværd tydeligt vokser af, og de bliver meget glade og stolte når de får ros fra deres venner.

Lidt praktisk her til sidst. Vi har pr. 1. januar ansat Ramize 6 timer ugentligt. Ramize er en stor hjælp for os rent lavpraktisk, da hun hver mandag og tirsdag står for frugt og oprydning. Hun kommer også hver fredag formiddag, hvor hun laver frokost til børnene. Ramize er en utrolig varm og sød person, og er også begyndt at kende børnene, og kan dermed hjælpe til med andet end praktiske gøremål.

Vi skal endvidere bede jer alle om at melde tilbage til jeres pågældende stuer, hvor vidt jeres barn/børn kommer den 21., 22. og 23. december. Dette har vi behov for i forhold til bestilling af mad og i forhold til personale.

I forhold til corona fortsætter vi som nu. Vi skal stadig have ekstra fokus på håndvask og sygdom og i bedes være opmærksomme på antal i garderoben på samme tid. I behøver IKKE ringe om eftermiddagen. Og husk fortsat at holde os opdateret, hvis i selv eller nogen i jeres omgangskreds bliver smittet.

Det var vist det, og så er der kun tilbage at sige tak for jer, jeres børn og for endnu et fantastisk år i Tryllefløjten.

Mange hilsner fra os alle 🙂

Årsbrev 2020

Kære alle børn og forældre I Tryllefløjten

TAK 😊
Først og fremmest vil vi i bestyrelsen gerne sige TUSINDE TAK for det fantastiske arbejde, der er blevet udført det forgangne år.

Vi har i løbet af året fået hjælp til en masse gode ting. Nogle eksempler er:

  • Det gamle køkken blev revet ned og kørt på lossepladsen. Det er blevet spartlet, malet mv, så rummet kunne blive flot inden opsætning af det nye køkken
  • Der er beskåret en masse planer/træer på legepladsen, så der f.eks. blev plads til det nye gyngestativ
  • Et hold forældre mødtes en weekend og malede vuggestuen
  • Der doneres løbende en masse gode ting til Tryllefløjten, f.eks. møbler, legetøj, sprit og spritdispensere mv.
  • En del forældre mødtes og hjalp til med at få kørt alt det nye sand og faldunderlag på plads rundt på legepladsen
  • Der er altid tilbud om hjælp til at køre ting på lossepladsen

Amir får et punkt for sig selv. Amir er unik for Tryllefløjten og en kæmpe hjælp løbende i hverdagene. Han er vores handyman og ham vi altid ringer til, hvis noget skal bores op, skrues ned, en vandhane drypper, legepladstilsynsmanden er efter taget på legepladsen osv.

Alt i alt vil vi bare sige, at personalet og os i bestyrelsen virkelig værdsætter det engagement, som I forældre udviser. I er med til at skabe nogle fantastiske rammer for personale og vores skønne børn bedre at kende – TAK!

Så lad os endelig fortsætte, da det fantastiske samarbejde er med til at gøre ånden i Tryllefløjten helt speciel og et dejligt sted for børn, forældre og personale! 😊

ØKONOMI – ændringer pr. 1/1-2021
Vi har i år ikke haft mulighed for at afholde forældremøde, så derfor er regnskabet for 2019 ikke blevet gennemgået. Men kort fortalt så kan vi se, at det ansvar der er blevet lagt i Tryllefløjten og de ændringer det har medført, har betydet at regnskabet for 2019 var positivt, hvilket blandt andet har givet mulighed for at investere i et nyt køkken og gyngestativ, hvilket var tiltrængt og det bidrager til bedre fysiske rammer for vores børn.

I bestyrelsen har vi sammen med personalet et ansvar for økonomien og har derfor løbende en dialog om eventuelle forbedringstiltag, herunder f.eks. prisreguleringer, hvilket løbende er til debat, idet tingene omkring os stiger.

Vi vil som tidligere have et skarpt øje på kommunen og deres ændringer, da vi blandt andet er afhængig af det driftstilskud der kommer derfra. Ligeledes er vi interesserede i at fastholde den gode økonomi, som vi nu har.
Kommunen har ændret taksterne for børnehaver og vuggestuer, hvilket vi har valgt at følge. Derfor vil priserne pr. 1/1-2021 være:

Vuggestue: 4070kr inkl. mad og frugtordning
Børnehave uden mad: 2250kr inkl. frugtordning
Børnehave med mad: 2850kr inkl. mad og frugtordning

Året 2020 er så småt ved at være slut og vi kan se på tallene, at vi også her kommer ud med et overskud. Vi har netop fra kommune erfaret, at vi får et tilskud til de udgifter vi har haft i forbindelse med CORONA – f.eks. ekstra personale, rengøring og værnemidler. Så vi og LDD er meget tilfredse med driften og regnskabet, hvor der afvikles fint på vores lån og vores egenkapital forbedres.

Vores økonomiske ansvarlighed betyder også at vi fortsat har mulighed for en masse gode tiltage med børnene.

Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så er I naturligvis altid meget velkomne til at tage fat i en fra bestyrelsen.

Årets gang
Vi har i løbet af året sagt farvel til Lene og goddag til Tina, Jakob og Anne.

Udover det kan vi vist alle hurtigt blive enige om, at 2020 på mange måder har været et anderledes år. Det er utroligt at se hvordan hele verden kan ændres på grund af CORONA, det er der nok ikke mange af os, som havde forestillet sig, da vi tog hul på 2020.

Vi har i Tryllefløjten mange gange måtte nytænke planer ud fra de givne retningslinjer og vi har forsøgt ud fra bedste evne at bevare den unikke ånd, der er i Tryllefløjten. Vi ville lyve hvis vi ikke sagde, at det har været en udfordring, at vi ikke må invitere alle forældre indenfor til f.eks. fernisering, sommerfest, spiseaftener mv., men i særdeleshed også bare i dagligdagen.
Vi har dog hele tiden forsøgt at se muligheder fremfor begrænsninger.

Vi afholdte f.eks. gallafesten, hvilket på alle måder var en KÆMPE succes. Børnene talte om det i mange uger op til og det er stadig en ting, der tales ofte om. De er glade og stolte og nyder at se på billederne på tavlen i garderoben.
Vi har også valgt at afholde LUCIA på parkeringspladsen d. 10/12-20. Børnene vil gå Lucia kl. 07.30 og 08.00 og vi forældre vil blive opdelt i nogle ”zoner”. Børnene glæder sig hvert år utrolig meget til denne begivenhed, hvorfor det har været vigtigt for os at finde en måde, hvorpå det kan holdes.

Vi håber jo nok alle at 2021 bliver mere som tidligere, hvor vi kan være fælles om oplevelser og arrangementer i Tryllefløjten eks. spiseaftener, fernisering, Cirkus mv. Men når det er sagt, så er vi glade og stolte over den tilgang som personale, børn og forældre har haft til det hele.
Børnene er glade og trives, hvilket hele tiden har være målet.

Af den årsag skal der naturligvis også lyde en kæmpe tak til jer forældre, fordi I har været positive, bakker op og ikke mindst fordi I har været utrolig omstillingsparate.

Sammen har vi fastholdt en unik institution, der giver vores børn de bedste rammer, på trods af årets udfordringer.

Mange hilsner

Bestyrelsen i Tryllefløjten

Formand (LDD)– Jannie (Lærkes mor)
Næstformand – Christoffer (vuggestue Antons far)
Bestyrelsesmedlem (LDD) – Jesper (Lisa og Lærke Idas far)
Bestyrelsesmedlem – Zyhra (Elma og Emilias mor)
Bestyrelsesmedlem – Asger (Sigges far)
Suppleant – Sofie (Jakobs mor)
Suppleant – Linda (Erwin mor)

Forældre samtaler i November

Denne side er kun tilregnet brugere af Børnehuset tryllefløjten

Login her