Toget kører

kunst-og-maling

Vuggestuebørnene laver kunst

kunst-og-maling

Vuggestuebørnene laver kunst
med opvaskebørste og pind

Her er det godt at være lille

Velkommen til Børnehuset Tryllfløjten

Velkommen til Børnehuset Tryllfløjten 02

Trygge omgivelser

Velkommen til Børnehuset Tryllfløjten

Velkommen til Børnehuset Tryllfløjten 06

Motorik dag

Velkommen i børnehuset Tryllefløjten

I det lille børnehus Tryllefløjten, har vi både vuggestue og børnehave. Tryllefløjten er et lille privat børnehus i Rudersdal Kommune, med central beliggenhed i Nærum (find os på et kort her). Vores motto i Tryllefløjten er: Her er det godt at være lille!

Vores grundlæggende værdier er blandt andet nærvær, tryghed og omsorg – med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang. Læs om de pædagogiske læreplaner vi arbejder med. Et tæt forældresamarbejde er noget vi vægter højt, da vi mener at det er grobunden for glade og tilfredse børn. Det lille børnehus Tryllefløjten er indrettet i et delvist ”åbent plan” med to stuer, samt mindre rum som legerummet, danserummet, værksted og mere. Børnene skal opleve skov og natur, og udvikle respekt for alt der er levende. Vi lægger stor vægt på sundhed og hygiejne, bestræber os så vidt muligt på indkøb af økologiske varer. Kulturoplevelser har også betydning for børnenes dannelse.

Fri for mobberi

I Tryllefløjten har vi en kultur hvor man har det godt, opføre sig ordentligt og har mod til at sige fra.

Børnehaven

I børnehaven støttes børnene i at udvikle identitet. Her er det godt at være lille!

Vuggestuen

I vuggestuen har vi fokus på at børnene føler sig trygge, motiveret og får omsorg.

Børnehuset Tryllefløjten

Læs fortællingen om Børnehuset Tryllefløjten

Børnehuset Tryllefløjten Nærum

Tryllefløjten er som selvejende privat institution administreret af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Selvom vi er privat institution, er vi omfattet af Rudersdal Kommunes børnepolitik og af kommunens fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Børnehuset Tryllefløjten blev stiftet 1. marts 2011. Før dette, var…

Børnehuset Tryllefløjten blev stiftet 1. marts 2011. Før dette, var her den selvejende institution som havde eksisteret i samme lokaler siden 1970.

Da Rudersdal Kommune opsagde driftsoverenskomsten i 2010, var en gruppe forældre meget imod tanken om at lukke Børnehuset og der blev iværksat en arbejdsgruppe, som vedholdende kæmpede for at bevare det lille og nære fællesskab.

Dette lykkedes til stor glæde for børn og forældre og de kunne således åbne dørene den 1.marts 2011 som den private institution Tryllefløjten.

I år er der nyt om fortællingen Tryllefløjten, da vi nu får vores egen lille vuggestuegruppe med plads til 10 børn.

Her er det godt at være lille

Privat børnehus i Nærum

Børnehuset Tryllfløjten Her er det godt at være lille

Vores Private børnehus er det lille alternativ til de store sammenbragte institutioner. Her bestræber vi os på at skabe et rummeligt, varmt og trygt miljø for dit barn.

Vi har et dygtigt og engageret personale, der formår at skabe trygge og udviklende rammer for børnene.
Vi vægter omsorg, tolerance, respekt og mod samt høj faglighed her i Tryllefløjten.

Kerneopgaven er at skabe et børnefællesskab, hvor alle børn har venner og hvor børnene øver sig i at udvise empati og yde omsorg

Derfor arbejder vi med konceptet ”Fri for mobberi” som har fokus på anerkendelse i kommunikationen med både børn, kolleger og forældre.

Vi bor i et lyst og venligt hus med et godt indeklima. Huset er delt op i flere små rum med god plads til leg, hygge og pædagogisk aktivitet. Vi har en dejlig legeplads med karakter af hjemlig  have med drivhus. Der er mange hyggekroge i haven med blomster, træer, frugtbuske, legehuse, gynger og flotte legestativer, der hedder ”Den lille havfrue” og ”Fyrtårnet.

Børnehuset har kort afstand til gode transportmuligheder, hvis du skal pendle mod København.

Forskellen på os og en selvejende institution er bl.a.:

  • at vi ejer os selv, og selv er ansvarlige for drift og økonomi
  • at du som forældre har stor indflydelse, og at vi derfor også forventer et stort forældreengagement
  • at vi kan indskrive børn fra alle kommuner
  • at vi er selvfølgelig er underlagt den gældende lovgivning og de samme pædagogiske krav, som de kommunale dagtilbud, men at vi selv sætter vores mål og rammer
  • Vi har vores egen indskrivningsprocedure og venteliste og er ikke en del af Rudersdals Kommunes pladsanvisning.